Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CPngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị và hướng dẫn bổ sun...  
 Số hiệu
06/2007/TT-BNV  
 Ngày ban hành
04/07/2007
 Ngày có hiệu lực
04/07/2007
 
 Hình thức văn bản
Thông tư  
 Cơ quan ban hành
Chính phủ
 Người ký duyệt
Đỗ Quang Trung   
 Trích yếu nội dung
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CPngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị và hướng dẫn bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của chính phủ về chế độ công chức dự bị
 Chi tiết văn bản

Xem nội dung văn bản trong phần file đính kèm

File đính kèm: