Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư Liên tịch của Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 về chính sách tinh giản biên chế  
 Số hiệu
02/2007/TTLT-BNV-B  
 Ngày ban hành
24/09/2007
 Ngày có hiệu lực
24/09/2007
 
 Hình thức văn bản
Thông tư  
 Cơ quan ban hành
Liên bộ
 Người ký duyệt
Vũ Văn Ninh - Trần Văn Tuấn   
 Trích yếu nội dung
Thông tư Liên tịch của Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 về chính sách tinh giản biên chế
 Chi tiết văn bản

Xem nội dung văn bản trong phần file đính kèm

File đính kèm: