Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện  
 Số hiệu
04 /2008/TT-BNV  
 Ngày ban hành
04/06/2008
 Ngày có hiệu lực
04/06/2008
 
 Hình thức văn bản
Thông tư  
 Cơ quan ban hành
Bộ Nội vụ
 Người ký duyệt
Trần Văn Tuấn   
 Trích yếu nội dung
Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
 Chi tiết văn bản

Xem nội dung văn bản trong phần file đính kèm

File đính kèm: