Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
240/KH-UBND 16/09/2021 Lê Duy Thành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch, giữ vững “vùng xanh”, chiến thắng đại dịch Covid-19”
149/BC-SNV 27/08/2021 Trần Văn Hòa Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021
139/BC-SNV 06/08/2021 Trần Văn Hòa Báo cáo Tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành “Quy chế ứng xử của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”
132/BC-SNV 30/07/2021 Nguyễn Phú Sơn Báo cáo Kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
130/BC-SNV 29/07/2021 Nguyễn Phú Sơn Báo cáo Kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2016-2021 và định hướng tiếp tục thực hiện giai đoạn 2021-2026
103/BC-SNV 14/06/2021 Trần Văn Hòa Báo cáo Sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
85/BC-SNV 01/06/2021 Trần Văn Hòa Báo cáo Sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
40/BC-SNV 19/04/2021 Trần Văn Hòa Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2021
18/03/2021 Trần Văn Hòa Báo cáo Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2021
27/BC-SNV 16/03/2021 Trần Văn Hòa Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021