Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
50/BC-SNV 21/04/2022 Trần Văn Hòa Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2022
41/BC-SNV 18/03/2022 Trần Văn Hòa Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022.
40/BC-SNV 18/03/2022 Trần Văn Hòa Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và Phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2022
22/BC-SNV 22/02/2022 Trần Văn Hòa Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 2022
16/BC-SNV 14/02/2022 Trần Văn Hòa Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
261/BC-SNV 23/12/2021 Nguyễn Phú Sơn Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021, phương hướng nhiện vụ năm 2022 của tỉnh Vĩnh Phúc
211/BC-SNV 12/11/2021 Trần Văn Hòa Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, Phương hướng nhiệm vụ năm 2022
201/BC-SNV 02/11/2021 Hoàng Thanh Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện giai đoạn 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025
189/BC-SNV 21/10/2021 Trần Văn Hòa Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2021
240/KH-UBND 16/09/2021 Lê Duy Thành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch, giữ vững “vùng xanh”, chiến thắng đại dịch Covid-19”