Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
838/SNV-XDCQ 10/11/2011 Nguyễn Phú Trọng Về việc tập huấn quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2011
828/SNV-XDCQ 07/11/2011 Nguyễn Văn Bảy V/v xây dựng báo cáo tổng kết thi hành hiến pháp năm 1992
542/SNV-CCVC 03/08/2011 Phạm Quang Tuệ Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên khối tiểu học thuộc sự nghiệp giáo dục & đào tạo các huyện.
430/SNV-CCVC 30/06/2011 Phạm Quang Tuệ V/v thi tuyển công chức năm 2011
386/SNV-CCVC 13/06/2011 Phạm Quang Tuệ V/v nhận hồ sơ thi công chức và xét tuyển nhân viên trường học năm 2011
1506/KH-UBND 09/05/2011 Trần Ngọc Tư Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011
260/SNV-CCVC-X 27/04/2011 Nguyễn Thanh Chính V/v điều chỉnh lương tối thiểu và xét duyệt trợ cấp khó khăn
05/KH-SNV 22/04/2011 Phạm Quang Tuệ Kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2011
229/SNV-CCVC 15/04/2011 Phạm Quang Tuệ V/v khai giang lớp bồi dưỡng tiếng anh năm 2011
213/SNV-CCVC 09/04/2011 Nguyễn Thanh Chính V/v giải quyết chế độ chính sách 6 tháng đầu năm 2011.