Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
430/SNV-CCVC 30/06/2011 Phạm Quang Tuệ V/v thi tuyển công chức năm 2011
386/SNV-CCVC 13/06/2011 Phạm Quang Tuệ V/v nhận hồ sơ thi công chức và xét tuyển nhân viên trường học năm 2011
1506/KH-UBND 09/05/2011 Trần Ngọc Tư Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011
260/SNV-CCVC-X 27/04/2011 Nguyễn Thanh Chính V/v điều chỉnh lương tối thiểu và xét duyệt trợ cấp khó khăn
05/KH-SNV 22/04/2011 Phạm Quang Tuệ Kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2011
229/SNV-CCVC 15/04/2011 Phạm Quang Tuệ V/v khai giang lớp bồi dưỡng tiếng anh năm 2011
213/SNV-CCVC 09/04/2011 Nguyễn Thanh Chính V/v giải quyết chế độ chính sách 6 tháng đầu năm 2011.
191/SNV-XDCQ 31/03/2011 Phạm Quang Tuệ Về việc chuyển xếp tiền công đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế theo Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND
04/KH-SNV 10/03/2011 Phạm Quang Tuệ Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh xã hội.
132/SNV-VP 03/03/2011 Nguyễn Văn Bảy Về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011.