Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
22/2008/QH12 13/11/2008 Nguyễn Phú Trọng Luật Cán bộ, Công chức
71/2006/QH11 29/06/2006 Nguyễn Phú Trọng Luật bảo hiểm xã hội của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006
11/2003/QH11 26/11/2003 Nguyễn Văn An Luật về tổ chức HĐND và UBND