Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
06/KH-UBND 14/01/2020 Nguyễn Văn Trì Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
166/KH-UBND 27/11/2019 Nguyễn Văn Trì Kế hoạch tổ chức Đại Hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V
8223/KH-UBND 22/10/2018 Nguyễn Văn Trì Kế hoạch thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018
35/KH-SNV 28/12/2017 Bùi Thị Thu Hằng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và tổ chức, hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện năm 2018
2905/KH-UBND 12/05/2016 Nguyễn Văn Trì Kế hoạch tổ chức phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997-01/01/2017)
1366/KH-UBND 14/03/2016 Nguyễn Văn Chúc Kế hoạch thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
27/KH-SNV 25/12/2015 Nguyễn Thanh Chính Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính và tổ chức, hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện năm 2016
19/KH-HĐND 12/08/2015 Nguyễn Văn Trì Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (Sửa đổi) trên địa bàn tỉnh.
01/KH-SNV. 19/01/2015 Phạm Văn Vọng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015
6004/KH-UBND 10/10/2014 Phùng Quang Hùng Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV