Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
81/BC-SNV 10/06/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
10/BC-BCS 10/04/2009 Nguyễn Ngọc Phi Báo cáo Kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2008 và nhiệm vụ trọng tâm 2009
24/BC-UBND 31/03/2009 Phùng Quang Hùng Báo cáo hoạt động của UBND tỉnh, tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý I năm 2009
14/BC-UBND 27/02/2009 Phùng Quang Hùng Báo cáo hoạt động của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2009