Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
523/QĐ-CT 25/02/2013 Phùng Quang Hùng Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
506/UBND-KS 25/01/2013 Phùng Quang Hùng Về việc thông báo nghỉ hưu đối với Ông Dương Vĩnh Thái.
04/01/2013 Phạm Quang Tuệ Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm bà Tạ Thị Tâm
04/01/2013 Phạm Quang Tuệ Quyết định về việc phân công công tác ông Kim Nam Thụ
154/QĐ-SNV 25/12/2012 Phạm Quang Tuệ Quyết định về việc phân công công tác ông Lê Minh Đức
1040/QĐ-UBND 14/05/2012 Phùng Quang Hùng Quyết định phê duyệt chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2020