Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
07/KH-SNV 21/02/2019 Bùi Thị Thu Hằng Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
47/KH-SNV 30/11/2018 Trần Văn Hòa Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
7472/KH-UBND 24/01/2013 Phùng Quang Hùng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014.