Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
62/BC-SNV 07/06/2019 Trần Văn Hòa Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019