Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
152/BC-SNV 13/11/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan Sở Nội vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
62/BC-SNV 07/06/2019 Trần Văn Hòa Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019