Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
11/2003/QH11 26/11/2003 Nguyễn Văn An Luật về tổ chức HĐND và UBND