Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
54/2005/NĐ-CP 19/04/2005 Phan Văn Khải Nghị định của Chính phủ về Chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
11/2003/QH11 26/11/2003 Nguyễn Văn An Luật về tổ chức HĐND và UBND