Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
1040/QĐ-UBND 14/05/2012 Phùng Quang Hùng Quyết định phê duyệt chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2020