Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
62/BC-SNV 07/06/2019 Trần Văn Hòa Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
07/KH-SNV 21/02/2019 Bùi Thị Thu Hằng Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
47/KH-SNV 30/11/2018 Trần Văn Hòa Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
523/QĐ-CT 25/02/2013 Phùng Quang Hùng Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
506/UBND-KS 25/01/2013 Phùng Quang Hùng Về việc thông báo nghỉ hưu đối với Ông Dương Vĩnh Thái.
7472/KH-UBND 24/01/2013 Phùng Quang Hùng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014.
04/01/2013 Phạm Quang Tuệ Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm bà Tạ Thị Tâm
04/01/2013 Phạm Quang Tuệ Quyết định về việc phân công công tác ông Kim Nam Thụ
154/QĐ-SNV 25/12/2012 Phạm Quang Tuệ Quyết định về việc phân công công tác ông Lê Minh Đức
1040/QĐ-UBND 14/05/2012 Phùng Quang Hùng Quyết định phê duyệt chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2020