GIẢI ĐÁP THẮC MẮC, PHẢN ÁNH CỦA TỔ CHỨC, CÔNG DÂN 30/05/2013

Tổ chức và công dân có thể gọi điện trực tiếp đến đường dây nóng qua số điện thoại: 0211.3841771 - 0211.3862377 hoặc có thể viết và gửi thắc mắc, phản ánh vào form dưới đây:

 • Nguyen hieu (20/06/2016)
  Sử dụng viên chức

  Kính gửi Sở Nội Vụ tỉnh Vĩnh Phúc Tôi xin hỏi một việc như sau. Hiện tôi là viên chức (tuyển dụng năm 2010) và làm việc tại một trung tâm trực thuộc sở. Mã nghạch 01.003; Bậc 2. Tôi cũng đã được học lớp quản lý Nhà nước-nghạch chuyên viên. Khi được tuyển dụng tôi được bố trí làm việc tại phòng chuyên môn. Năm nào tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến ngày 06/6/2016 tôi có Quyết định của Ông Giám đốc trung tâm chuyển tôi sang phòng Hành chính, công việc là lái xe. Vậy tôi xin hỏi về việc sử dụng viên chức như vậy có đúng không? Tôi xin trân thành cảm ơn quý Sở. VỀ CÂU HỎI CỦA CÔNG DÂN NGUYENHIEU, SỞ NỘI VỤ TRẢ LỜI NHƯ SAU: Theo Luật viên chức năm 2010 và Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có quy định: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách đối với viên chức. Việc phân công nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm. Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đó. Việc lựa chọn viên chức vào vị trí việc làm còn thiếu do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật./.

 • Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử (20/06/2016)
  Kiêm nhiệm chức vụ

  Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử nhận được câu hỏi của độc giả nội dung: Theo quy định hiện nay thì một người làm Trưởng ban công tác mặt trận thôn có kiêm nhiệm Trưởng hoặc Phó thôn được không? Nếu không thì theo quy định của văn bản nào? Ban biên tập Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử chuyển câu hỏi của độc giả cho Sở Nội vụ nghiên cứu trả lời, trân trọng đề nghị! VỀ CÂU HỎI CỦA CỔNG TTĐT CỦA TỈNH, SỞ NỘI VỤ TRẢ LỜI Ý KIẾN NHƯ SAU Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 03/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách như sau: " a) Bố trí kiêm nhiệm:....- Ở thôn, tổ dân phố bố trí các chức danh: Quản lý nhà văn hóa, Chi hội trưởng Chữ thập đỏ hoạt động kiêm nhiệm. Ngoài các chức danh quy định bố trí hoạt động kiêm nhiệm nêu trên, các chức danh còn lại khuyến khích bố trí hoạt động kiêm nhiệm, nhưng mỗi người kiêm nhiệm không quá 3 chức danh....." Theo quy định trên thì người làm Trưởng ban công tác mặt trận thôn có thể kiêm nhiệm chức danh Trưởng hoặc Phó thôn./.

 • Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử (04/04/2016)
  Chuyển ngạch

  Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử nhận được câu hỏi của độc giả nội dung: Tôi có bằng cao đẳng kế toán và bằng đại học sư phạm. Hiện nay tôi đang làm kế toán ở trường học nhưng vẫn là hợp đồng. Nay có đợt thi viên chức ngành giáo viên, tôi tham gia thi. Vậy cho tôi xin hỏi: Nếu tôi thi đỗ viên chức ở ngành giáo viên thì tôi có được chuyển ngạch sang ngành kế toán không ạ?. Ban biên tập Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử chuyển câu hỏi của độc giả cho Sở Nội vụ nghiên cứu trả lời, trân trọng đề nghị! VỀ CÂU HỎI CỦA CỔNG TTĐT CỦA TỈNH, SỞ NỘI VỤ TRẢ LỜI Ý KIẾN NHƯ SAU Nếu bạn thi và trúng tuyển viên chức là giáo viên thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng và không bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Kế toán. Trường hợp bạn có nhu cầu thay đổi chức danh nghề nghiệp thì phải thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và được thực hiện khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu về vị trí việc làm, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

 • Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử (21/01/2016)
  Hỏi về chế hưởng trực một cửa liên thông

  Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử nhận được câu hỏi của độc giả nội dung: Theo Nghị quyết 210/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận một cửa. Tôi là Công chức Địa chính - NN - XD&MT hiện đang công tác tại UBND xã. Nhưng hiện tại UBND xã mà tôi đang công tác có 02 người có chức danh công chức Địa chính - NN - XD&MT cùng làm việc. Vậy, tôi xin hỏi là cả 02 người có được hưởng chế độ đối với Công chức làm bộ phận một cửa hay không? Hay chỉ 01 người được hưởng chế độ trên? Ban biên tập Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử chuyển câu hỏi của độc giả cho Sở Nội vụ nghiên cứu trả lời, trân trọng đề nghị! VỀ CÂU HỎI CỦA CỔNG TTĐT CỦA TỈNH, SỞ NỘI VỤ TRẢ LỜI Ý KIẾN NHƯ SAU: Theo Nghị quyết số 210/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông các cấp giai đoạn 2016 – 2020 thì các công chức làm việc tại Bộ phận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của (gọi tắt là Bộ phận một cửa) các cơ quan, đơn vị trong tỉnh mới được hưởng chế độ hỗ trợ. Theo quy định của Nghị quyết số 210/2015/NQ-HĐND nêu trên (kể cả Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 trước đây) và các quyết định của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có quyết định phân công những công chức hàng ngày trực, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa (không giải quyết thủ tục hành chính ở phòng chuyên môn) theo các lĩnh vực đã được UBND tỉnh quy định thì được hưởng chế độ hỗ trợ nêu trên. Trường hợp cơ quan, đơn vị nào có số lượng công chức thuộc lĩnh vực phải trực, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa nhiều hơn số quy định thì chỉ cử công chức có chuyên môn đúng lĩnh vực, đúng số lượng để trực, giải quyết thủ tục hành chính và được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định.

 • Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử (16/11/2015)
  Chuyển ngạch

  Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử nhận được câu hỏi của độc giả nội dung câu hỏi: Theo Quyết định tôi được tuyển vào ngạch 01009 nhưng tôi lại được phân công làm kế toán của trường tiểu học vì tôi đã có đủ bằng như trung cấp kế toán, đại học kinh tế, trung cấp lý luận chính trị - hành chính vậy tôi có được chuyển sang mã ngạch kế toán hoặc ngạch khác đúng với bằng cấp không? Nếu được thì phải bắt đầu thủ tục từ đâu? Ban biên tập Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử chuyển câu hỏi của độc giả cho Sở Nội vụ nghiên cứu trả lời, trân trọng đề nghị! VỀ CÂU HỎI CỦA CỔNG TTĐT CỦA TỈNH, SỞ NỘI VỤ TRẢ LỜI Ý KIẾN CỦA BẠN NHƯ SAU: Theo Điều 31 Luật viên chức năm 2010, việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc sau: - Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó; - Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó. - Viên chức được thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. - Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện theo Điều 29 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Tuy nhiên theo câu hỏi thì Sở Nội vụ không rõ bạn là viên chức hay lao động hợp đồng, nếu bạn là lao động hợp đồng thì không áp dụng được các quy định trên mà được điều chỉnh theo các quy định của Bộ Luật Lao động hiện hành. Sở Nội vụ trả lời Cổng Thông tin điện tử rõ.

 • Nguyễn Anh (16/11/2015)
  Chuyển từ đơn vị sự nghiệp sang đơn vị quản lý nhà nước

  Xin lỗi cho tôi hỏi: Cách đây 8 năm, tôi là Trung cấp sau đó học đại học và về công tác tại một trạm Khuyến nông (đơn vị sự nghiệp), vẫn hưởng lương trung cấp (đại học được 2 năm); Nay tôi có quyết định của UBND tỉnh điều động về công tác tại một cơ quan quản lý nhà nước (Chi cục Phát triển nông thôn) vậy tôi được hưởng lương thế nào ở cơ quan mới; việc chuyển ngạch để được hưởng lương đại học cần những điều kiện thế nào? Xin trân trọng cảm ơn! VỀ NỘI DUNG CÔNG DÂN NGUYỄN ANH HỎI, SỞ NỘI VỤ ĐƯỢC TẢ LỜI NHƯ SAU: Khi bạn chuyển từ đơn vị sự nghiệp sang cơ quan quản lý nhà nước, nếu ngạch, bậc lương hiện hưởng không phù hợp với vị trí việc làm, yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm mới thì sẽ được xem xét để chuyển ngạch cho phù hợp. Tuy nhiên, việc chuyển ngạch đòi hỏi bạn cần có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch được chuyển và phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức căn cứ quy định tại Điều 43 Luật Cán bộ, công chức, đề nghị cơ quan quản lý công chức quyết định chuyển ngạch công chức. Việc nâng ngạch từ công chức loại D ( trình độ trung cấp) lên công chức loại C ( trình độ đại học) cần những điều kiện sau: a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền; b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn; c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi. Việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan sử dụng công chức và thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định.

 • Trần Thị minh Nga (09/12/2014)
  chuyển ngạch chuyên viên 01.003 lên ngạch giáo viên tiểu học

  Hiện tại tôi được bố trí làm nhân viên Thư viện trường tiểu học mà chuyên môn của tôi là Đại học tin học, có chứng chỉ sư phạm. Hiện tại xếp lương tôi vào ngạch 01.003. Vậy tôi xin được hỏi: từ trình độ chuyên môn của tôi thì tôi được thi tuyển hay dự xét tuyển lên giáo viên tiểu học làm công tác thư viện được không? Nếu được tôi phải làm thủ thụ nào? SỞ NỘI VỤ TRA LỜI Ý KIẾN CỦA BẠN NHƯ SAU: Trường hợp được tuyển dụng, bố trí làm công tác thư viện trong các trường học được gọi là nhân viên thư viện, xếp ngạch 17.171 nếu có trình độ chuyên môn trung cấp thư viện (trường hợp tốt nghiệp trung cấp ngành khác phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trung học thư viện) hoặc xếp ngạch thư viện viên, mã số 17.170 nếu có trình độ đại học thư viện (trường hợp tốt nghiệp đại học ngành khác phải qua lớp bồi dưỡng trình độ đại học thư viện). Vì vậy không thể gọi là giáo viên tiểu học làm công tác thư viện. Trường hợp bạn có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trên, đã được tuyển dụng là viên chức cơ quan nhà nước, nếu cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu biên chế, có vị trí việc làm nhân viên thư viện sẽ được xem xét để xét chuyển ngạch theo quy định.

 • Trần Ngọc Dũng (27/08/2014)
  Phụ cấp trực một cửa

  Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện tôi đang làm công chức Tư pháp - hộ tịch xã, tôi có một số vấn đề chưa được rõ xin Sở Nội vụ giải đáp. 1. Hiện nay, ở địa phương tôi đang yêu cầu cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần mà không có chế độ gì. Theo tôi được biết tại Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/2/2010 của Thủ Tướng Chính phủ, Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có quy định về chế độ đối với cán bộ, công chức làm việc ngày thứ 7. Vậy UBND tỉnh có văn bản nào quy định vấn đề trên không? Địa phương tôi quy định làm việc như vậy đúng hay sai. 2. Phụ cấp trực một cửa có phải là thu lao cho cán bộ, công chức trực ngày thứ 7 hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn, rất mong nhận được phúc đáp của quý Sở. SỞ NỘI VỤ TRẢ LỜI Ý KIẾN CỦA BẠN NHƯ SAU: Câu hỏi 1: Về việc địa phương bạn quy định làm việc ngày thứ 7 và không có chế độ gì. Trả lời: Tại Công văn số 2598/UBND-VX1 ngày 21/6/2010 của UBND tỉnh đã nêu rõ: “Đối với UBND cấp xã giao UBND cấp huyện căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu công việc và từng giai đoạn cụ thể để quyết định lựa chọn những thủ tục hành chính cần tổ chức làm việc cả ngày hoặc 1/2 ngày thứ 7 hàng tuần ở địa phương. Tập trung vào các lĩnh vực như: chứng thực, địa chính và chính sách xã hội. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc vào ngày thứ bảy sẽ được nghỉ bù vào các ngày khác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo đúng quy định tại Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức làm thêm giờ sẽ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Kinh phí cho việc bố trí làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần được tính vào kinh phí giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước”. Như vậy, việc địa phương của bạn căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương yêu cầu cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa làm việc ngày thứ 7 là đúng. Tuy nhiên, việc nghỉ bù hay hưởng chế độ làm thêm giờ bạn đề nghị lãnh đạo UBND xã thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2598/UBND-VX1 nêu trên. Câu hỏi 2: Phụ cấp trực một cửa có phải là thù lao cho cán bộ, công chức trực ngày thứ 7 hay không? Trả lời: Phụ cấp dành cho cán bộ, công chức hàng ngày làm việc tại Bộ phận một cửa không phải là thù lao cho cán bộ, công chức trực ngày thứ 7. Cán bộ, công chức làm việc ngày thứ 7 được hưởng chế độ theo Công văn số 2598/UBND-VX1 nêu trên (Phụ cấp cho cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa được quy định tại Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh về việc quy định số lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng ngày làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp, Quyết định 30/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND).

 • Nguyễn Thành Công (23/06/2014)
  Hỏi về chuyển ngạch

  Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay, tôi đang hưởng lương ở ngạch 13a.95 (ngạch kỹ sư, trình độ cao đẳng), bậc 2, hệ số 2,41. Công việc hiện tại của tôi là cán bộ Văn phòng. - Tôi được tuyển dụng vào biên chế viên chức từ tháng 10/2009. - Tôi đã tốt nghiệp đại học từ năm 2006 và tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2011. - Tháng 10/2012, đã có chứng chỉ QLNN chương trình chuyên viên (do Sở Nội vụ tổ chức học 2 tháng). Tôi thấy ở cơ quan tôi, một số cán bộ mới tuyển dụng vào viên chức, chỉ có trình độ đại học hệ tại chức đã được hưởng ngay hệ số 2,34. Trong khi tôi đã công tác tại cơ quan từ lâu 9 năm (bao gồm thời gian hợp đồng dài hạn 2 năm, hợp đồng theo NĐ 68/CP 2 năm và biên chế chính thức được 5 năm) mà vẫn chỉ được hưởng lương theo trình độ cao đẳng. Trong khi mình đã có bằng đại học từ rất lâu (từ 2006 trước khi vào biên chế chính thức) và hiện nay cũng đã có bằng Thạc sĩ. Tôi thấy mình thiệt thòi, bị bất công quá, nhiều lúc có tâm lý tiêu cực không muốn học hành gì nữa. Tôi xin hỏi Sở Nội vụ: Tôi muốn được hưởng lương theo trình độ đại học hoặc theo đúng bằng cấp thạc sĩ thì tôi phải làm gì? (tôi được biết nếu có bằng thạc sĩ mới được tuyển dụng đã được hưởng lương bậc 2, hệ số 2,67. Rất mong Sở Nội vụ quan tâm, phản hồi sớm. Trân trọng cảm ơn. TRẢ LỜI: Hiện nay bạn đang hưởng lương theo trình độ cao đẳng, bạn muốn hưởng lương theo trình độ đại học tức là phải được bổ nhiệm, thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Theo Điều 31 Luật viên chức năm 2010, việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc sau: - Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó; - Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó. - Viên chức được thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. - Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. Việc thăng hạng chức danh nghề được thực hiện theo Điều 29 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.Tuy nhiên đến nay các Bộ chức năng chưa ban hành quy định cụ thể về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp, Sở Nội vụ cũng đã báo cáo xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể. Nội dung bạn hỏi về việc xếp lương bậc 2 khi tuyển dụng có bằng thạc sỹ, cụ thể như sau: Theo Điều 22 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì người được tuyển dụng có trình độ thạc sĩ chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng mức lương bậc 2 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Sở Nội vụ trả lời để bạn rõ.

 • Dương Thị Ngân Nhi (03/04/2014)
  Xếp ngạch cho kế toán trường học

  Xin phép được hỏi: Hiện tôi muốn làm kế toán trường học nhưng tôi tìm hiểu thì khi làm kế toán trường học sẻ xếp vào ngạch viên chức mà mã số ngạch lại là 06.032 hoặc 06.031(ngạch của công chức loại) theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC thì kế toán viên được xếp vào ngạch là công chức. Như vậy có đúng không và có văn bản nào qui định cụ thể về chuyển xếp ngạch cho kế toán viên ở đơn vị trường học không? Xin cảm ơn! TRẢ LỜI: - Quy định về ngạch Kế toán viên (mã ngạch 06.031) và Kế toán viên trung cấp (mã số 06.032) thực hiện theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2004 của Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức (không phải thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC). - Đối tượng nào được xếp ngạch Kế toán viên (mã ngạch 06.031) và Kế toán viên trung cấp (mã số 06.032) thực hiện theo Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. - Việc xác định đối tượng nào là công chức, đối tượng nào là viên chức căn cứ Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Luật Viên chức ngày 15/11/2010, Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính Phủ quy định những người là công chức. - Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp (từ ngạch kế toán viên trung cấp lên Kế toán viên) được thực hiện theo Điều 29 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Sở Nội vụ trả lời để bạn rõ.