Về triệu tập thí sinh dự phỏng vấn lựa chọn người trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Vĩnh Phúc

00:00 13/05/2022